Ekonometrşik

Ekonometrik Analiz

İyi bir ileri ekonometrik analiz yapabilmek için istatistiksel yöntemlere hakim olmanın yanında teorik olarak iktisat bilgisine de sahip olmak gerekir. Ekonometrik analiz süreci aşağıdaki gibi ilerlemektedir.

  • Araştırma sorusu ve veri setine göre (yatay kesit, zaman serisi ya da panel veri) uygun ekonometrik analizlerin belirlenmesi,
  • Çalışmada kullanılacak değişkenlerin belirlenerek tahmin edilecek modelin oluşturulması,
  • Model tahmini ve varsayımların test edilerek yorumlanması.

 

 

Genellikle iktisadi değişkenler arasındaki ilişkilerin analiz edilmesi için kullanılan bu analizler çok özel istatistiksel tekniklerden ve kapsamlı veri setlerinden oluşmaktadır.

Ekonometrik analizlerin yapılması için kullanılan teknikler sadece iktisat alanında değil diğer disiplinlerde de kullanılmaktadır. Örneğin mühendislik ya da psikoloji alanında ya da diğer pozitif bilimlerde de ileri düzey zaman serisi analizleri ya da panel veri analizleri yapılmaktadır.

Bu tür analizler çoğu disiplinin kullandığı paket programların aksine EViews, STATA gibi özel paket programlar kullanılarak ya da GAUSS gibi yazılımlar yardımıyla kodlar yazılarak yapılabilmektedir.

“…Ekonometri en temel anlamıyla iktisadi ölçüm yapar ve iktisadi ilişkileri inceler. Ekonometri iktisat, işletme ve maliye alanlarında oldukça önemli yer tutar. Teknoloji ve matematik yardımıyla ekonomik verilerin analizi, gerçekleşebilecek olasılıklar, iktisadi olayların meydana gelme sıklığı gibi konularda bilimsel sonuçlar ortaya konulmasını sağlar.

Ekonometri kelime anlamı olarak ekonomik ölçüm demektir. Ayrıca yukarıda da belirtildiği gibi ekonomik verileri matematik, istatistik ve bilgisayar teknolojisi aracılığıyla toplar; ekonomik ilişkileri deneyime dayandırarak, ortaya çıkan veriler arası ilişkileri tespit eder.

Ekonometri, sadece ekonomi modellerini formüle etmekle kalmaz aynı zamanda bu modellerin parametre ve katsayılarını çeşitli teknik ve yöntemlerle tahmin eder. Ekonometrinin asıl amacı, katsayıları gerçeğe en yakın şekilde tahmin etmektir. Bu amaçla zaman içerisinden alınan bir örnek ile model kurularak anakütle tahmini yapılır. İstatistiki tümevarım yöntemiyle en gerçekçi tahminlere ulaşılır. İktisadi ilişkilerin katsayıları gerçeğe en yakın bir şekilde tahmin edilir.

Ekonometrik analiz yöntemleri 3 temel başlık altında toplanmıştır. Bu yöntemler Yatay Kesit Veri Analizi, Zaman Serisi Analizi ve Panel Veri Analizi olarak bilinir... “

Talebinizi Bize İletin

uzmantezmerkezi.com olarak her biri alanında uzman, akademik deneyim sahibi çalışma arkadaşlarımız ile sizlere hizmet vermekteyiz. Siz de ücretsiz ön danışmanlık hizmeti almak istiyorsanız bizi hemen arayın.